Arsenikskadade i den chilenska staden Arica | Carat Law

Arsenikskadade i den chilenska staden Arica

 Carat Advokatbyrå driver ett skadeståndsmål mot Boliden Mineral AB med anledning av att 820 skadelidande invånare från staden Arica i Chile, arsenikförgiftats av gruvavfall som Boliden transporterat dit

i mitten av 1980-talet. Boliden, som har stämts på ca 130 mkr i skadestånd, har bestritt kravet bl.a. med påståendet att bolaget agerat ansvarsfullt.

Miljörätt