Göran Starkebo

Göran Starkebo

Advokat

T +46 (0)8 545 120 12
M +46 (0)739 60 57 89
goran.starkebo@caratlaw.se

Utbildning: 
Jur kand, Uppsala 1992. Examensarbete i sakrätt inom värdepappershandel
LLM European Legal Studies (Master-examen i EG-rätt) University of Exeter, England 1995  

Språk: 
Engelska

Verksamhetsområden: 
Tvistelösning, såväl civilprocess som straffprocess, affärsjuridik och immaterialrätt

Erfarenhet: 
Nihlmark & Zacharoff Advokatbyrå, 2010-2012
Albihns AB / Albihnszacco AB, jurist, chef för avdelning Juridik och Varumärken, 2000-2010
Finansdepartementet, jurist, rättssakkunnig, 2000-2000
Svea hovrätt /Stockholms tingsrätt, hovrättsassessor, 1997-2000
Sandart & Partners Advokatbyrå, biträdande jurist, 1995-1997
Svea hovrätt, fiskal, 1994-1995
Stockholms tingsrätt, tingsnotarie, 1992-1994

‹ Tillbaka